Ture për Festat e Nëntorit
Ture Ndërkombëtare me Avion
Plazh në Maldive
Ture Ndërkombëtare me Autobus
Udhëtime në Grupe në Turqi