Viti i Ri me Kroçiere
Ture për Vitin e Ri - Avion
Ture për Vitin e Ri - Autobus
Ture për Krishtlindje - Avion
Ture për Krishtlindje - Autobus
Ture Ndërkombëtare me Autobus
Ture Ndërkombëtare me Avion
Viti i Ri në
Udhëtime në Grupe në Turqi