Media Rotana

/ Media Rotana


Media Rotana

Media Rotana
Alternativat e dhomave dhe akomodimit
Guest Room + 0 €


Guest Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1592 €
Bed and Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1592 €
Rezervo
Guest room + 9 €


Guest room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1601 €
Bed & Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1601 €
Rezervo
Spacious Room + 50 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1642 €
Bed and Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1642 €
Rezervo
Spacious Room + 61 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1653 €
Bed & Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1653 €
Rezervo
One Bedroom Suite + 184 €


One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 1776 €
Bed and Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1776 €
Rezervo
One Bedroom Suites + 198 €


One Bedroom Suites: Adult: 2 Children: 0 Price : 1790 €
Bed & Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1790 €
Rezervo
Guest Room + 217 €


Guest Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1809 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

1809 €
Rezervo
Guest room + 232 €


Guest room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1824 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

1824 €
Rezervo
Spacious Room + 267 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1859 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

1859 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 276 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 1868 €
Bed and Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1868 €
Rezervo
Spacious Room + 279 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1871 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

1871 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 288 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 1880 €
Bed & Breakfast

4 Netë
Çmimi Total

1880 €
Rezervo
Guest Room + 396 €


Guest Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 1988 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

1988 €
Rezervo
One Bedroom Suite + 401 €


One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 1993 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

1993 €
Rezervo
Guest room + 412 €


Guest room: Adult: 2 Children: 0 Price : 2004 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

2004 €
Rezervo
One Bedroom Suites + 416 €


One Bedroom Suites: Adult: 2 Children: 0 Price : 2008 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

2008 €
Rezervo
Spacious Room + 446 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 2038 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

2038 €
Rezervo
Spacious Room + 459 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 2051 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

2051 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 493 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2085 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

2085 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 511 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2103 €
Half Board

4 Netë
Çmimi Total

2103 €
Rezervo
Guest Room + 550 €


Guest Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 2142 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2142 €
Rezervo
Guest room + 568 €


Guest room: Adult: 2 Children: 0 Price : 2160 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2160 €
Rezervo
One Bedroom Suite + 580 €


One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2172 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

2172 €
Rezervo
One Bedroom Suites + 596 €


One Bedroom Suites: Adult: 2 Children: 0 Price : 2188 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

2188 €
Rezervo
Spacious Room + 599 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 2191 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2191 €
Rezervo
Spacious Room + 615 €


Spacious Room: Adult: 2 Children: 0 Price : 2207 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2207 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 672 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2264 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

2264 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 691 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2283 €
Full Board

4 Netë
Çmimi Total

2283 €
Rezervo
One Bedroom Suite + 733 €


One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2325 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2325 €
Rezervo
One Bedroom Suites + 752 €


One Bedroom Suites: Adult: 2 Children: 0 Price : 2344 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2344 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 825 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2417 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2417 €
Rezervo
Spacious One Bedroom Suite + 842 €


Spacious One Bedroom Suite: Adult: 2 Children: 0 Price : 2434 €
All Inclusive

4 Netë
Çmimi Total

2434 €
Rezervo

Atributet e hotelit
Përshkrim i hotelit
Nisja
TIA - DXB
19 Aug, 14:30 - 19 Aug, 21:50
Kthimi
DXB - TIA
23 Aug, 09:35 - 23 Aug, 13:20