info@plazh.com +35542233997

Cinnamon Velifushi Maldives

/ Cinnamon Velifushi Maldives


Cinnamon Velifushi Maldives

Cinnamon Velifushi Maldives
Alternativat e dhomave dhe akomodimit
Superior Beach Loft, 1 King ... + 0 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2123 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2123 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 56 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2179 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2179 €
Rezervo
Superior Beach Loft, 1 King ... + 156 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2279 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

2279 €
Rezervo
Beach Bungalow, 1 King Bed + 169 €


Beach Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2292 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2292 €
Rezervo
Superior Beach Loft, 1 King ... + 203 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2326 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2326 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 222 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2345 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2345 €
Rezervo
Beach Bungalow + 237 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2360 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2360 €
Rezervo
Beach Bungalow, 1 King Bed + 325 €


Beach Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2448 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

2448 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 376 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2499 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2499 €
Rezervo
Water Bungalow, 1 King Bed + 377 €


Water Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2500 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2500 €
Rezervo
Superior Beach Loft, 1 King ... + 403 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2526 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

2526 €
Rezervo
Beach Bungalow + 404 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2527 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2527 €
Rezervo
Superior Beach Loft, 1 King ... + 416 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2539 €
All-Inclusive

5 Netë
Çmimi Total

2539 €
Rezervo
Beach Bungalow, 1 King Bed + 420 €


Beach Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2543 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2543 €
Rezervo
Water Bungalow + 459 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2582 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2582 €
Rezervo
Superior Beach Loft, 1 King ... + 470 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2593 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2593 €
Rezervo
Superior Beach Loft NON-REF ... + 482 €


Superior Beach Loft NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 2605 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2605 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 483 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2606 €
Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2606 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 502 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2625 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

2625 €
Rezervo
Water Bungalow, 1 King Bed + 533 €


Water Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2656 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

2656 €
Rezervo
Beach Bungalow, 1 King Bed + 585 €


Beach Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2708 €
All-Inclusive

5 Netë
Çmimi Total

2708 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 598 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2721 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2721 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 610 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2733 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2733 €
Rezervo
Beach Bungalow, 1 King Bed + 620 €


Beach Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2743 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

2743 €
Rezervo
Water Bungalow + 627 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2750 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2750 €
Rezervo
Beach Bungalow + 631 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2754 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2754 €
Rezervo
Beach Bungalow + 683 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2806 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

2806 €
Rezervo
Water Bungalow, 1 King Bed + 686 €


Water Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2809 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2809 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 697 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 2820 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2820 €
Rezervo
Superior Beach Loft, 1 King ... + 727 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2850 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

2850 €
Rezervo
Superior Beach Loft, 1 King ... + 736 €


Superior Beach Loft, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2859 €
All-Inclusive

5 Netë
Çmimi Total

2859 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 736 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2859 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2859 €
Rezervo
Superior Beach Loft NON-REF ... + 741 €


Superior Beach Loft NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 2864 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2864 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 743 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2866 €
Dinner, Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2866 €
Rezervo
Beach Bungalow, 1 King Bed + 748 €


Beach Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2871 €
Free Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2871 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 750 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2873 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2873 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 754 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 2877 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

2877 €
Rezervo
Beach Bungalow NON-REFUNDABLE + 762 €


Beach Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 2885 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

2885 €
Rezervo
Beach Bungalow + 764 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2887 €
Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

2887 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 773 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 2896 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2896 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 864 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 2987 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2987 €
Rezervo
Beach Bungalow + 865 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 2988 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

2988 €
Rezervo
Water Bungalow, 1 King Bed + 886 €


Water Bungalow, 1 King Bed: Adult: 2 Children: 0 Price : 3009 €
Half Board

5 Netë
Çmimi Total

3009 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 898 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3021 €
FULL - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3021 €
Rezervo
Water Bungalow + 906 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3029 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3029 €
Rezervo
Water Bungalow + 943 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3066 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3066 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 1002 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3125 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3125 €
Rezervo
Beach Bungalow NON-REFUNDABLE + 1021 €


Beach Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3144 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3144 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1024 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3147 €
Dinner, Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

3147 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1058 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3181 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3181 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 1067 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3190 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3190 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Non-r ... + 1083 €


Superior Beach Loft - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3206 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3206 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1093 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3216 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3216 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1101 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3224 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3224 €
Rezervo
Water Bungalow NON-REFUNDABLE + 1108 €


Water Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3231 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3231 €
Rezervo
Water Bungalow + 1111 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3234 €
Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

3234 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 1115 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3238 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3238 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 1143 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 3266 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3266 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 1161 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3284 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3284 €
Rezervo
Superior Beach Loft NON-REF ... + 1173 €


Superior Beach Loft NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3296 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3296 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 1175 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3298 €
All Inclusive

5 Netë
Çmimi Total

3298 €
Rezervo
Water Bungalow + 1178 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3301 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3301 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 1208 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3331 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3331 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Non-r ... + 1233 €


Superior Beach Loft - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3356 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3356 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1252 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3375 €
FULL - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3375 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1256 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3379 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3379 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1297 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3420 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3420 €
Rezervo
Water Bungalow NON-REFUNDABLE + 1366 €


Water Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3489 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3489 €
Rezervo
Water Bungalow + 1370 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3493 €
Dinner, Breakfast

5 Netë
Çmimi Total

3493 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Non-r ... + 1380 €


Superior Beach Loft - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 3503 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3503 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Break ... + 1391 €


Superior Beach Loft - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3514 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3514 €
Rezervo
Beach Bungalow - Non-refund ... + 1405 €


Beach Bungalow - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3528 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3528 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1410 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3533 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3533 €
Rezervo
Beach Bungalow NON-REFUNDABLE + 1453 €


Beach Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3576 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3576 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1457 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3580 €
All Inclusive

5 Netë
Çmimi Total

3580 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 1474 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3597 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3597 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1483 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3606 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3606 €
Rezervo
Water Bungalow + 1515 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3638 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3638 €
Rezervo
Water Bungalow + 1520 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3643 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3643 €
Rezervo
Water Bungalow + 1521 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3644 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3644 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1537 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3660 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3660 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Non-r ... + 1554 €


Superior Beach Loft - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 3677 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3677 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Break ... + 1565 €


Superior Beach Loft - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3688 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3688 €
Rezervo
Beach Bungalow - Non-refund ... + 1580 €


Beach Bungalow - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3703 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3703 €
Rezervo
Water Bungalow + 1594 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3717 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3717 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 1594 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 3717 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3717 €
Rezervo
Water Bungalow + 1650 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3773 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3773 €
Rezervo
Beach Bungalow - Non-refund ... + 1700 €


Beach Bungalow - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 3823 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3823 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 1714 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 3837 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3837 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 1733 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3856 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3856 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Half ... + 1752 €


Superior Beach Loft - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 3875 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3875 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 1757 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 3880 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3880 €
Rezervo
Beach Bungalow - Breakfast ... + 1783 €


Beach Bungalow - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3906 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3906 €
Rezervo
Water Bungalow NON-REFUNDABLE + 1798 €


Water Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 3921 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3921 €
Rezervo
Water Bungalow - Non-refund ... + 1799 €


Water Bungalow - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 3922 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

3922 €
Rezervo
Water Bungalow + 1831 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3954 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3954 €
Rezervo
Water Bungalow + 1845 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 3968 €
FULL - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

3968 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Non-r ... + 1873 €


Superior Beach Loft - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 3996 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

3996 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 1882 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 4005 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4005 €
Rezervo
Beach Bungalow - Non-refund ... + 1899 €


Beach Bungalow - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4022 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4022 €
Rezervo
Beach Bungalow + 1936 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 4059 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4059 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Half ... + 1955 €


Superior Beach Loft - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4078 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4078 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 1963 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4086 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4086 €
Rezervo
Beach Bungalow - Breakfast ... + 1988 €


Beach Bungalow - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 4111 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4111 €
Rezervo
Water Bungalow - Non-refund ... + 2006 €


Water Bungalow - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 4129 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4129 €
Rezervo
Water Bungalow + 2019 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 4142 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4142 €
Rezervo
Superior Beach Loft - Non-r ... + 2086 €


Superior Beach Loft - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4209 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4209 €
Rezervo
Water Bungalow + 2086 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 4209 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4209 €
Rezervo
Water Bungalow - Non-refund ... + 2096 €


Water Bungalow - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4219 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4219 €
Rezervo
Superior Beach Loft NON-REF ... + 2122 €


Superior Beach Loft NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 4245 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4245 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow Jacuzzi + 2130 €


Sunset Water Bungalow Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4253 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4253 €
Rezervo
Beach Bungalow - Half board ... + 2145 €


Beach Bungalow - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4268 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4268 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 2161 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 4284 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4284 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 2164 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 4287 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4287 €
Rezervo
Beach Bungalow - Non-refund ... + 2194 €


Beach Bungalow - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4317 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4317 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow Jacuzzi + 2199 €


Sunset Water Bungalow Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4322 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4322 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 2219 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 4342 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4342 €
Rezervo
Water Bungalow - Breakfast ... + 2266 €


Water Bungalow - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 4389 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4389 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 2279 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4402 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4402 €
Rezervo
Water Bungalow - Non-refund ... + 2326 €


Water Bungalow - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4449 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4449 €
Rezervo
Superior Beach Loft - All-I ... + 2356 €


Superior Beach Loft - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4479 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4479 €
Rezervo
Water Bungalow + 2358 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 4481 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4481 €
Rezervo
Beach Bungalow - Half board ... + 2379 €


Beach Bungalow - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4502 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4502 €
Rezervo
Beach Bungalow NON-REFUNDABLE + 2402 €


Beach Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 4525 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4525 €
Rezervo
Beach Bungalow - Non-refund ... + 2432 €


Beach Bungalow - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4555 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4555 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow Jacuzzi + 2437 €


Sunset Water Bungalow Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4560 €
FULL - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4560 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 2459 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Non-refundable - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 4582 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4582 €
Rezervo
Water Bungalow - Breakfast ... + 2510 €


Water Bungalow - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 4633 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4633 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 2514 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4637 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4637 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow Jacuzzi + 2554 €


Sunset Water Bungalow Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4677 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4677 €
Rezervo
Water Bungalow - Non-refund ... + 2588 €


Water Bungalow - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4711 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4711 €
Rezervo
Superior Beach Loft - All-I ... + 2607 €


Superior Beach Loft - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4730 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4730 €
Rezervo
Water Bungalow - Half board ... + 2627 €


Water Bungalow - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4750 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4750 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow Jacuzzi + 2635 €


Sunset Water Bungalow Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4758 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4758 €
Rezervo
Water Bungalow NON-REFUNDABLE + 2747 €


Water Bungalow NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 4870 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4870 €
Rezervo
Beach Bungalow - All-Inclus ... + 2748 €


Beach Bungalow - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4871 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4871 €
Rezervo
Superior Beach Loft + 2754 €


Superior Beach Loft: Adult: 2 Children: 0 Price : 4877 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4877 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 2775 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 4898 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4898 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 2778 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Non-refundable - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 4901 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

4901 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 2778 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 4901 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

4901 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 2807 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 4930 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4930 €
Rezervo
Water Bungalow - Non-refund ... + 2858 €


Water Bungalow - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 4981 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

4981 €
Rezervo
Water Bungalow - Half board ... + 2900 €


Water Bungalow - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 5023 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

5023 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow Jacuzzi + 2909 €


Sunset Water Bungalow Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 5032 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5032 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 3008 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 5131 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5131 €
Rezervo
Beach Bungalow - All-Inclus ... + 3030 €


Beach Bungalow - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 5153 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5153 €
Rezervo
Water Suite with Pool NON-R ... + 3048 €


Water Suite with Pool NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 5171 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

5171 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 3063 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Breakfast included in the price : Adult: 2 Children: 0 Price : 5186 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

5186 €
Rezervo
Beach Bungalow + 3096 €


Beach Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 5219 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5219 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 3113 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 5236 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5236 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 3140 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 5263 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

5263 €
Rezervo
Water Bungalow - All-Inclus ... + 3230 €


Water Bungalow - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 5353 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5353 €
Rezervo
Water Suite with Pool NON-R ... + 3307 €


Water Suite with Pool NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 5430 €
HALF-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

5430 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 3311 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Non-refundable - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 5434 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5434 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 3415 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 5538 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

5538 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 3453 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - Half board included : Adult: 2 Children: 0 Price : 5576 €
HALF - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

5576 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 3516 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 5639 €
FULL-BOARD

5 Netë
Çmimi Total

5639 €
Rezervo
Water Bungalow + 3517 €


Water Bungalow: Adult: 2 Children: 0 Price : 5640 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5640 €
Rezervo
Water Bungalow - All-Inclus ... + 3550 €


Water Bungalow - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 5673 €
ALL - INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5673 €
Rezervo
Water Suite with Pool NON-R ... + 3738 €


Water Suite with Pool NON-REFUNDABLE: Adult: 2 Children: 0 Price : 5861 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5861 €
Rezervo
Sunset Water Bungalow with ... + 3744 €


Sunset Water Bungalow with Jacuzzi - All-Inclusive : Adult: 2 Children: 0 Price : 5867 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5867 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 3841 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 5964 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

5964 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 3859 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 5982 €
FULL - BOARD

5 Netë
Çmimi Total

5982 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 3887 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 6010 €
BED AND BREAKFAST

5 Netë
Çmimi Total

6010 €
Rezervo
Water Suite with Pool + 3953 €


Water Suite with Pool: Adult: 2 Children: 0 Price : 6076 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total

6076 €
Rezervo
Sunset Water bungalow with ... + 3965 €


Sunset Water bungalow with Jacuzzi: Adult: 2 Children: 0 Price : 6088 €
ALL-INCLUSIVE

5 Netë
Çmimi Total