Antalya - Turqi

1. TURQI/ Antalya - Zgjedhja Jone

Fluturime Charter për në Antalya. Mbi 330 Hotele Disponibël.

Datat e Fluturimeve për në  Antalya. Ju mund të kombinoni fluturimet tuaja sipas dëshirës me qëndrime të pa kufizuara.

 

TIRANË - ANTALYA
Datat dhe Oraret e Nisjeve nga Tirana

Qershor 2018

Korrik 2018

 Gusht 2018

Shtator 2018

18 Maj, 17.05

3 Korrik, 03.10

2 Gusht, 03.20

1 Shtator, 03.20

21 Maj, 11.10

5 Korrik, 03.20

3 Gusht, 03.10

 4 Shtator, 03.10 

25 Maj, 03.10

6 Korrik, 03.10

4 Gusht, 03.20

6 Shtator, 03.10

29 Maj, 03.10

7 Korrik, 03.20

7 Gusht, 03.10

7 Shtator, 03.20

1 Qershor, 03.10

10 Korrik, 03.10

9 Gusht, 03.20 

8 Shtator, 03.20

2 Qershor, 04.10

12 Korrik, 03.20

10 Gusht, 03.10

 11 Shtator, 03.10

 5 Qershor, 03.10

13 Korrik, 03.10

11 Gusht, 03.20

  13 Shtator, 03.20 

7 Qershor, 03.20

14 Korrik, 03.20

14 Gusht, 03.10

 14 Shtator, 03.10

8 Qershor, 03.10

17 Korrik, 03.10

 16 Gusht, 03.20 

  18 Shtator, 03.10 

9 Qershor, 04.10

19 Korrik, 03.20

17 Gusht, 03.10

 20 Shtator, 03.10

12 Qershor, 03.10

20 Korrik, 03.10

18 Gusht, 03.20

 

14 Qershor, 03.20

21 Korrik, 03.20

 21 Gusht, 03.10 

 

15 Qershor, 03.10

24 Korrik, 03.10 

23 Gusht, 03.20

 

17 Qershor, 03.50

 26 Korrik, 03.20 

24 Gusht, 03.10

 

19 Qershor, 03.10 

27 Korrik, 03.10

25 Gusht, 03.20

 

21 Qershor, 03.20  

 28 Korrik, 03.20 

 28 Gusht, 03.10 

 

  22 Qershor, 03.10  

 31 Korrik, 03.10

30 Gusht, 03.20

 

23 Qershor, 03.20

 

31 Gusht, 03.10

 

 26 Qershor, 03.10

 

 

 

28 Qershor, 03.20 

 

 

 

29 Qershor, 03.10 

 

  

 30 Qershor, 03.20

 


 

 

ANTALYA - TIRANË
Datat dhe Oraret e Nisjeve nga Antalya 

 

Qershor 2018

Korrik 2018

 Gusht 2018

Shtator 2018

25 Maj, 01.10

3 Korrik, 01.10

2 Gusht, 01.30

1 Shtator, 01.30

29 Maj, 01.10

5 Korrik, 01.30

3 Gusht, 01.10

4 Shtator, 01.10

1 Qershor, 01.10

6 Korrik, 01.10

4 Gusht, 02.30

6 Shtator, 01.30

2 Qershor, 02.05

7 Korrik, 01.30

7 Gusht, 01.10

7 Shtator, 01.10

5 Qershor, 01.10

10 Korrik, 01.10

9 Gusht, 01.30

8 Shtator, 01.30

7 Qershor, 01.30

12 Korrik, 01.30

10 Gusht, 01.10

11 Shtator, 01.10

8 Qershor, 01.10

13 Korrik, 01.10

11 Gusht, 01.30

 13 Shtator, 01.30

9 Qershor, 02.05

14 Korrik, 01.30

14 Gusht, 01.10

 14 Shtator, 01.10

12 Qershor, 01.10

17 Korrik, 01.10

16 Gusht, 01.30

 18 Shtator, 01.10

14 Qershor, 01.30

19 Korrik, 01.30

17 Gusht, 01.10

 20 Shtator, 01.10

15 Qershor, 01.10

20 Korrik, 01.10

18 Gusht, 01.30

 

17 Qershor, 01.50 

21 Korrik, 01.30

21 Gusht, 01.10

 

19 Qershor, 01.10

    24 Korrik, 01.10   

23 Gusht, 01.30

 

 21 Qershor, 01.30

  26 Korrik, 01.30  

24 Gusht, 01.10

 

21 Qershor, 01.30 

  27 Korrik, 01.10 

 25 Gusht, 01.30

 

 22 Qershor, 01.10

  28 Korrik, 01.30 

 28 Gusht, 01.10

 

23 Qershor, 01.30 

  31 Korrik, 01.10 

 30 Gusht, 01.30

 

 26 Qershor, 01.10

 

 31 Gusht, 01.10

 

28 Qershor, 01.30 

 

 

 

 29 Qershor, 01.10

  

 

30 Qershor, 01.30 

 

  
 

 


 

 

 

 

Fluturime Charter pėr nė Antalya. Mbi 330 Hotele Disponibėl. Ju mund tė kombinoni fluturimet tuaja sipas dėshirės me qėndrime tė pa kufizuara.